THIẾT KẾ THi CÔNG SHOWROOM MỸ PHẨM NUTY COSMETIC HÀ NỘI

Tổng quan công trình shop mỹ phẩm

 

Công trình: Thiết kế thi công showroom mỹ phẩm Nuty Cosmetic

 

Chủ đầu tư: anh Thắng

 

Địa chỉ: Hà Nội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG SHOWROOM MỸ PHẨM KHI KHẢO SÁT

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hiện trạng shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ 3D CHI TIẾT SHOWROOM MỸ PHẨM NUTY COSMETIC

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh thiết kế shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN AEROS THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM NUTY COSMETIC

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Hình ảnh nhân viên Aeros thi công shop mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

HÌNH ẢNH KHAI TRƯƠNG SHOWROOM MỸ PHẨM NUTY COSMETIC

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

Khai trương cửa hàng mỹ phẩm Nuty Cosmetic tại Hà Nội

 

VỚI UY TÍN KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM LÀ CÔNG TY CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG SHOP, SHOWROOM, CỬA HÀNG VĂN PHÒNG, CÔNG TY . NỘI THẤT AEROS TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG QUÝ VỊ SẼ THỰC SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ SỰ PHỤC VỤ CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AEROS

Website: https://xuongmocgocongnghiep.com/

 

Liên Hệ 24/24 : 0901806999


CLICK XEM >>>>THIẾT KẾ SHOP MỸ PHẨM

2096