Thiết kế thi công văn phòng ABC Agency tại Gò Vấp, TPHCM

Giới thiệu dự án thiết kế thi công văn phòng

 

Tên công trình: Thiết kế thi công văn phòng làm việc ABC Agency

 

Chủ đầu tư: anh Việt

 

Địa chỉ: Cityland quận Gò Vấp, TPHCM

 

Chi tiết công trình dự án thiết kế thi công văn phòng làm việc ABC Agency do Aeros triển khai

 

Hiện trạng mặt bằng văn phòng công ty trong quá trình khảo sát

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp

 

Hiện trạng văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp, TPHCM

 

Ý tưởng thiết kế 3D nội thất văn phòng làm việc chuyên nghiệp ABC Agency

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thiết kế văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

Hình ảnh AEROS thi công văn phòng làm việc ABC Agency 

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​​, TPHCM

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​​, TPHCM

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​​, TPHCM

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​​, TPHCM

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​​, TPHCM

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​

 

Thi công văn phòng làm việc ABC Agency tại quận Gò Vấp​, TPHCM

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AEROS

Miễn phí 100% phí thiết kế nội thất văn phòng ngay hôm nay

Email báo giá : info@aeros.vn

thi cong noi that chung cu

Hotline (24/24): 0901 806 999 ( Zalo)

 
826